Comunitat energètica de Galatzó

Què volem fer?

Des de l'IBE volem impulsar un projecte pilot de comunitat energètica per produir i consumir conjuntament l'energia i abaratir les factures. Una comunitat energètica, per fer de Galatzó autosuficient energèticament.

Com ho farem?

La comunitat tendrà forma d'associació i en formarà part tothom qui ho desitgi: llars, pimes o administracions públiques. La producció d'energia serà solar i es repartirà entre els socis. S'ubicarà damunt les cobertes.

Fases del projecte

1. Es començarà produint des de les teulades dels edificis públics.
2. En cas de no ser suficient, els veïnats que se sumin a la iniciativa, hauran d'autoritzar la cessió de la seva coberta a la comunitat energètica.

Edificis públics

L'IBE executarà les instal·lacions damunt els edificis públics, ja siguin del Govern com de l'ajuntament. L'energia produïda abastirà els propis edificis, així com la comunitat energètica, que la distribuirà entre els seus socis.

1/3

del consum del nucli podria procedir dels edificis públics. A l'Institut hi cap el 24% del consum de Galatzó.
Edificis privats

Damunt els edificis privats, serà la comunitat energètica la que impulsi els projectes. La comunitat en serà propietària i es repartirà l'energia entre els socis.


Com es subvencionarà?

Per pagar les instal·lacions, se sol·licitaran subvencions. La part que no cobreixin les subvencions s'obrirà a finançament entre els socis. No serà obligatori. Si qualcú vol fer-ho, se li remunerarà econòmicament. L'IBE finançarà la part que no cobreixin els socis amb un préstec tou.

Què costarà?

Per consumir l'energia s'haurà de pagar una subscripció anual, en forma de lloguer de les plaques. El cost de la subscripció serà el mínim per pagar el manteniment de les instal·lacions i el retorn de les inversions i préstecs.0,06€/kWh

Preu de models similars de l'IBE en altres municipis. 3 vegades menys que el preu actual de mercat.