Fins a 40 llars i cinc empreses de Sineu podran abaratir la factura de la llum gràcies a l’autoconsum compartit de l’IBE

El procés d’adhesió s’inicia l’1 de desembre i acaba el 31 del mateix mes, i prioritzarà les llars vulnerables

Fins a 40 llars i cinc empreses de Sineu podran abaratir la factura de la llum gràcies a l’autoconsum compartit que l’Institut Balear de l’Energia (IBE) posarà en marxa en el magatzem municipal.

L’IBE, ens depenent de la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, dirigida per Juan Pedro Yllanes, ha presentat aquest dijous als veïns i veïnes del municipi de Sineu el projecte que estarà ubicat al magatzem municipal i que, una vegada posat en marxa, permetrà que aquelles llars i empreses que es trobin en un radi d’un quilòmetre de distància de la instal·lació es nodreixin de l’energia generada a través de la instal·lació.

Així, aquelles famílies seleccionades podran accedir a energia neta produïda per plaques solars. Els usuaris pagaran el kilowatt a preu de cost i de quilòmetre zero.

El procediment públic d’inscripció estarà obert entre l’1 i el 31 de desembre del 2022, i permetrà seleccionar els particulars i les empreses que podran consumir l’electricitat de la instal·lació fotovoltaica per un període d’un any prorrogable fins a quatre, moment en què s’obriria una nova convocatòria. A més, es treballarà amb l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament perquè famílies de col·lectius vulnerables es puguin beneficiar dels avantatges socials d’aquest projecte.

El projecte

El projecte està ubicat al magatzem municipal, amb una potència de 50 kW, que podrà abastir fins un total de 40 llars i cinc empreses, a més dels propis consums municipals. A més, s’evitaran un total de 49,18 tones de CO2/any d’emissions.

El cost del kW són 100€ i s’espera que produeixi un retorn d’uns 375€ en energia, produint un estalvi net de 275€/any per kW

L’empresa Punt de Servei Elèctric, SLU va ser la que va obtenir major puntuació. El pressupost de licitació era de 61.163,5 euros més IVA, i aquesta empresa va guanyar la licitació amb una oferta de 43.727 euros més IVA.

Sineu