Fins a 85 habitatges vulnerables de quatre edificis públics de Palma veuran abaratida la seva factura de la llum gràcies als autoconsums compartits de l’IB

El vicepresident Yllanes i la regidora Truyol han signat un conveni de col·laboració entre l’IBE i el PMHRIBA que permetrà desenvolupar instal·lacions fotovoltaiques sobre les cobertes dels edifici,s que sumaran 74 kW de potència i gràcies a les quals es deixaran d’emetre 73 tones de CO2 a l’any

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha signat aquest dijous un conveni de col·laboració́ entre l’Institut Balear de l’Energia (IBE) i el Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris de Palma (PMHRIBA), per al desenvolupament d’instal·lacions fotovoltaiques sobre les cobertes de quatre edificis en règim d’autoconsum compartit i que beneficiaran fins a 85 habitatges vulnerables, i abaratiran així la seva factura de la llum.

Les instal·lacions impulsades per l’IBE sumaran 74 kW de potència, el que suposa 111.000 kWh/any d’electricitat generada renovable i deixar d’emetre 73 tones de CO2 a l’any, que és l’equivalent a sembrar 7.300 arbres. La inversió per part de l’IBE per a aquestes quatre instal·lacions a Palma serà de 107.448 euros i amb els ingressos de l’energia venuda es rehabilitaran energèticament els edificis.

Per al vicepresident Yllanes, «la figura de l’autoconsum compartit s’està convertint cada dia més en la protagonista de les teulades de les Illes. La signatura d’aquest conveni beneficiarà 85 habitatges de Palma perquè abaratirà la seva factura de la llum i, a més, permetrà reinvertir els ingressos obtinguts per a rehabilitar energèticament els edificis. Vull recordar que la instal·lació dels autoconsums compartits en les seves teulades suposa una passa més en el procés de democratització de l’energia que ha començat aquest Govern. En un context de crisi energètica i climàtica, cada passa que feim en la generació d’energia neta és una passa més en el blindatge energètic i climàtic de les nostres illes. Per això, des de l’Administració posam a disposició energia neta, pública i barata a qui menys té».

Així mateix, la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Palma, Neus Truyol, ha defensat la col·laboració entre administracions per emprendre iniciatives que lluitin contra el que Truyol ha denominat “escletxa energètica”. De fet, la regidora ha afirmat que “no pot haver una fractura social entre qui pot pagar instal·lacions d’autoconsum i qui no. La crisis energètica colpeja sobretot les persones més humils i els poders públics hem de cuidar que ningú quedi enrere”.

El director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, per la seva banda, ha indicat que «l’IBE és l’eina clau en el desenvolupament de la nostra Llei de canvi climàtic i transició energètica. S’ha convertit en una eina estratègica en el moment actual i és per això que seguirem potenciant convenis com aquest. La transició energètica ha d’arribar a tota la ciutadania, i precisament l’empresa pública ha de vetlar perquè la gent amb menys recursos pugui accedir a energia neta, pública i barata. Les llars han de veure reflectit en el seu dia a dia el suport de les administracions, i això és poder veure una reducció de la seva factura de la llum. Els autoconsums compartits s’aniran ampliant cada vegada més ja que cada vegada són més les persones que s’estan sumant a aquesta revolució de les teulades.»

En paraules del director gerent de l’IBE, Ferran Rosa, «en la mesura que es vagin reparant cobertes es podran aprofitar per desenvolupar instal·lacions d’autoconsum comunitari a la resta de cobertes disponibles. Properament, des de l’IBE, avaluarem els edificis més grans del carrer d’Aragó i del carrer del Temple per tal de poder incloure’ls en una fase següent».

En aquest sentit, Josep Maria Rigo, director general d’Habitatge i  gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris (PMHRIBA). ha valorat també molt positivament les politiques d’autoconsum perquè “alliberen, en part,  els efectes de la pujada de preus generalitzada que estam vivint  a tots els nivells, però que és especialment alta en el cas del cost de l’energia. En aquest sentit, la regidoria de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Palma treballa “perquè les famílies palmesanes disposin d’eines que els ajudin a estalviar en la seva factura elèctrica”, ha conclòs Rigo.

Detalls del conveni

El conveni de col·laboració estableix actuacions en quatre edificis de Palma, que suposen  un 30 % dels habitatges d’edificis de propietat municipal, i les instal·lacions que es facin afavoriran fins a 85 habitatges. El primer projecte està situat a l’edifici del carrer de la Llotgeta, a la plaça de Mercadal i sumarà 9kW. La inversió d’aquest projecte serà de 13.068 euros. Així mateix, el segon projecte estarà ubicat a l’edifici del carrer Almadrava i sumarà fins a 28 kW. La inversió en aquest edifici serà de 40.656 euros. El tercer projecte, situat al carrer de Cerdà, tindrà una inversió de 13.068 euros i sumarà 9 kW més de potència. Finalment, el quart edifici que veurà desenvolupat el projecte a les seves teulades serà l’edifici Tirador, que sumarà 28 kW més amb una inversió de 40.656 euros.

La inversió de l’IBE permetrà un estalvi net de 275 euros anuals en la factura elèctrica de cadascun dels consumidors associats. Així, particulars d’aquests edificis podran consumir energia directament de la instal·lació pagant una petita quota anual segons la potència que se sol·liciti a raó de 100 euros per cada kW. En aquest cas, els particulars podran sol·licitar una participació de 0,5 kW.

Segons el conveni, l’IBE també haurà de contractar projectes i executar instal·lacions, finançar els costos de les instal·lacions fotovoltaiques, mantenir les instal·lacions i assumir-ne el cost per 25 anys, subministrar l’electricitat amb els consumidors associats, gestionar el repartiment de la producció, tenir la responsabilitat en els danys i la desinstal·lació al final del conveni.

Per part seva, la PMH-RIBA ha d’autoritzar a l’IBE l’ús de l’espai i vincular els subministraments on el PMHRIBA és titular i situats en els edificis. A més, haurà de desenvolupar projectes de rehabilitació energètica i disseminar l’experiència de la rehabilitació energètica integral. Finalment, assumirà el cost de desmuntatge en el cas
d’haver de fer ús de les cobertes abans de finalitzar el conveni.

Els autoconsums compartits

Els autoconsums compartits són una figura que permet que diversos consumidors s’alimentin d’una instal·lació́ renovable de manera acordada a través d’un repartiment pactat prèviament. Es considera una instal·lació́ interior perquè els consumidors es connecten directament a les plaques solars, sense necessitat que l’electricitat passi pel cablejat de la xarxa elèctrica de distribució. Es tracta d’una instal·lació amb excedents perquè l’energia no consumida s’aboca a la xarxa amb compensació econòmica a través d’una deducció directa de l’electricitat abocada en la factura mensual.

Cal assenyalar que durant l’any 2021 l’IBE va invertir 750.000 euros en sis projectes d’autoconsum compartit d’energia solar fotovoltaica, de dimensions mitjanes, amb una potència de 460 kW a totes les Illes Balears. Per a l’any 2022, l’IBE ha planificat més de 2.500 kW en un total de 41 projectes, dels quals 27 es troben a Mallorca (12 a Palma i 15 a la Part Forana), i que beneficiaran fins a 2600 habitatges i 270 empreses en total.

Sala de premsa