Oficina per a la transició energètica

Oficines d'assessorament ciutadà, acompanyament de projectes i sensibilització en matèria de transició energètica.

Apostam per unes illes més verdes. És per això que obrim 6 oficines a les Balears. Vols saber en què et podrem ajudar? Continua llegint!

La nostra
filosofia

La lluita contra el canvi climàtic i l’aposta per una descarbonització efectiva de totes les activitats de la nostra economia són probablement els reptes més grans als quals s’enfronta la nostra espècie. Les illes han presentat tradicionalment més dificultats per a la descarbonització que la resta del continent, encara que, per les seves característiques territorials i socials, són també entorns idonis per a l’impuls de noves solucions que puguin, posteriorment, replicar-se al continent.

La sensibilització de la ciutadania, el teixit empresarial i les administracions públiques esdevé especialment rellevant en contextos socialment petits i aïllats com són les Balears, i l’aterratge dels fons Next Generation és una oportunitat per a l’impuls d’un canvi radical en les percepcions socials en relació amb qüestions com l’energia o la mobilitat.

Els eixos principals

Suport de forma presencial i telemàtica, amb les següents funcions:

 • Factura elèctrica i mesures d’estalvi energètic.
 • Mobilitat elèctrica (xarxa MELIB).
 • Ajuts i les desgravacions fiscals existents en matèria d’energies renovables, estalvi energètic i mobilitat elèctrica.
 • Tramitació de projectes d’autoconsum, amb una atenció especial als projectes a comunitats de pisos.
 • Projectes de comunitats energètiques i autoconsums compartits.
 • Projectes fotovoltaics amb participació social existents.
 • Projectes d’eficiència energètica.
 • Informació general relativa a les obligacions contingudes a la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, i en els decrets de desplegament.
 • Obligacions en matèria de plans de gestió energètica.

Suport a tots els municipis de les Balears així com als consells insulars. Als municipis menors de 20.000 habitants es donarà suport a la identificació de projectes potencials en matèria d’energies renovables, mobilitat elèctrica i eficiència energètica, sent les principals funcions:

• Primera valoració tècnica de la viabilitat dels projectes.
• Elaboració de memòries descriptives dels projectes a l’efecte de contractar-ne la redacció.
• Validació dels projectes una vegada lliurats als ajuntaments i assessorament.
• Elaboració de plecs per a la contractació.
• Suport a la instrucció d’expedients de concessió administrativa d’espais en el marc de l’article 50 de la Llei 10/2019, del 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

Tindran consideració de projectes municipals, a més d’aquells impulsats directament per l’administració local, aquells que puguin impulsar els consells insulars o el Govern de les Illes Balears al territori del municipi i en nom d’aquest.

A més de les tasques anteriorment descrites, caldrà prestar assessorament en les àrees següents:

• Assessorament respecte als ajuts existents per finançar els projectes redactats i acompanyament en totes les etapes de l’expedient de subvenció.
• Assessorament  en la licitació de les obres.
• Assessorament en matèria de sistemes alternatius de finançament de projectes.

Organització d’activitats de sensibilització i informació en matèria de transició energètica (xerrades explicatives d’ajudes existents, tallers de formació, visites a instal·lacions i explicació del seu funcionament, etc.).

Contacta'ns

 • Correu electrònic: info@oficinesenergia.cat
 • Telèfon: 971 50 82 27
 • Horari d’atenció telefònica: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14.00 h;
  dimarts i dijous de 9 a 14.00h i de 16 a 18.30 h.

Apropa't a

      Carrer de la Indústria, 33

 • Horari d’atenció: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14.00 h; dimarts i dijous de 9 a 14.00 h i de 16 a 18.30 h.
 • Telèfon: 971 50 82 27
 • Correu electrònic: palma@oficinesenergia.cat

      Carrer de l’Escolà Pocoví, 6

      Carrer Paraires, 2

      Carrer del Sud, 12

      Carrer de Castella, 12

Ajuts per a la transició energètica i canvi climàtic

Ajuts gestionat per la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic relacionades amb la transició energètica i el canvi climàtic són les següents (hi pot accedir polsant sobre l'icona de la convocatoria):

Projecte finançat en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.