Impuls de fotovoltaiques flotants a basses de reg

Objectiu: abaratir la factura elèctrica de la CAIB.

Sol rústic no ocupat

Evita que s’evapori l’aigua de les basses