Es Mercadal

Comparteix-ho:

La instal·lació solars fotovoltaica sobre l’edifici de ronda de ses Costes subministra energia verda a habitatges i pimes en un radi de 2 km. Els participants, en règim d’autoconsum compartit, consumeixen energia directament de la instal·lació pagant una quota anual segons la potència sol·licitada, a raó de 100 € per cada kW.

Més informació sobre els autoconsums compartits.

Inscripció

Els consumidors s’han triat per convocatòria oberta. La quota de consum s’atribueix durant un any prorrogable fins als quatre. A partir de llavors, s’obrirà una nova convocatòria cada any, si hi ha places disponibles. L’assignació es farà per ordre d’entrada amb prioritat per les llars vulnerables.

Monitorització de la instal·lació

Producció total: 12.359,01 kWh

Producció d’1 kW: 140,44 kWh

92 kW

24 llars

5 pimes

-67,36 t

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres a través del següent formulari: